Zwroty

Polityka zwrotów

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie www.pirozone.pl bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedającym pod adresem e-mail: info@pirozone.pl
2. Zwrot jest możliwy, gdy towar spełnia wszystkie poniższe warunki:
– nie był używany,
– nie został zniszczony,
– jest kompletny
3. W przypadku omyłkowego wysłania błędnego towaru lub braku towaru w zamówieniu, Kupujący kontaktuje się ze Sprzedającym poprzez e-mail: info@pirozone.pl bądź telefonicznie pod numerem podanym na stronie głównej w celu ustalenia rozwiązania problemu.
4. Kupujący zwraca towar na swój koszt, Sprzedający nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem.

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za paczki zwrócone/zatrzymane przez urząd celny/zamówione przez osoby nieposiadające pozwolenia na import.

6. Sprzedający rozpatruję reklamację/zwrot w terminie do 7 dni od otrzymania przesyłki oraz zwraca pieniądze na podany przez Kupującego numer konta bankowego przesłanego do Sprzedającego e-mailem na adres: info@pirozone.pl niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

§ 6 Postanowienia końcowe
1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone niewłaściwym użytkowaniem materiałów pirotechnicznych.
2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyroby pirotechniczne mogą nabywać osoby pełnoletnie.
3. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z zapoznaniem się, zrozumieniem i akceptacją regulaminu.

Waluta
Złoty polski
Euro